Николай Селещук

Его называли белорусским "Сальвадором Дали" и первым белорусским постомодернистом.

Cергей Римашевский

Взрослый художник с детской душой.

Леонид Афремов

Искусство должно помогать человеку освобождаться от агрессивности и депрессии.

Виллем Хенретс (Willem Haenraets)

Как выглядит жизнь из окна небольшого замка? Воздушные, легкие акварели из Нидерландов.

Маленький Принц глазами иллюстратора Татьяны Казмирук

Она не хотела, чтобы Маленький принц видел как она плачет, это был очень гордый цветок.

Wednesday, June 27, 2012

Если бы они были платьями...

internet fashion
Для распрекрасных мадамОВ и мадемуазелей, проживающих часть своей жизни в виртуальном пространстве всемирной паутины, молодой генуэзец Виктор Фарентино (Victor Faretina) придумал наряды со смыслом. Вечерние платья в стиле любимых нами интернет ресурсов, на любой вкус. Выбираем!=))

Tuesday, June 26, 2012

"Казкі жыцця" людскога

Чытала “Казкі жыцця” Якуба Коласа – маленькія алегарычныя апавяданні, прыпавесці. Прырода, і амаль усе іх героі, персаніфіцаваныя: расліны, птушкі, ручаі ды прыродныя з'явы, напісаны з вялікім замілаваньнем і праўдзівасцю. Пасьля "Казак жыцця" пісьменнік для мяне назаўсёды скінуў сваю бранзавеласць, набытую ў школе. Штосьці такое жывое і асабістае  ў гэтых маленькіх апавяданнях, амаль кожнае з іх кранае за сэрца праўдзівай думкай, што сведчыць аб жывой працы душы, жыццёвым досведзе які набываецца праз скрухі і цярпенні, праз любоў і горыч, перамогі і заняпады, адзіноту.

А.Концуб - Дерево
Анатоль Концуб "Дрэва".
“Спярша нават здавалася, што гэта закіданае адзінокае Дрэва стаяла збоку жыцця – больш гібела, чым жыло, а на праўду выходзіла, што яно жыло шмат паўней і глыбей пачувала жыццё нават ад тых дрэў, што раслі ў лесе. Такі ўжо характар адзіноты: гэта яе ўрода, яе істота”. 

Monday, June 25, 2012

О силе Божьей и моей слабости

Руки молящегося - Дюрер
А. Дюрер "Руки молящегося".
Бывшее извлекаясь из архивов памяти, трансформируется и преображается в душевных переживаниях, осмысливаясь на новом уровне понимании жизни. И ты уже благодаришь Бога, за все что было, плохое и хорошее, за все, что причинило боль и принесло радость. Ты понимаешь, что эта боль и ее преодоление дало тебе гораздо больше, чем бывшая радость. Та бывшая радость блекнет, тускнеет по прошествии времени. Сейчас ты имеешь больше и качественнее тех моментов радости,  и сейчас это повседневность. Ты понимаешь, что подниматься на новый уровень повседневности тебе пришлось через боль и слезы – скорби – пакуты.

Ты і цяпер час ад часу пакутуеш, таму і маеш надзею на яшчэ адзін (не адзін) крок наперад па шляху да той незвычайнай радасці, што нельга выказаць славамі чалавеку, які не ведае сэнсу ў малітве: “Войча! о, калі б Ты дабраваліў пранесці чару гэтую міма Мяне! Зрэшты, не Мая воля, а Твая хай будзе!”. Хто ведае сэнс гэтай малітвы, хто маліўся ёй і пражыў яе – той ведае і слодыч перамогі, і сілу Божай славы ў жыцці зямным і звычайным. Той мае ў сабе невыказаную радасць, якая не мінае, нават, у часы пакутаў, бо большая за іх!

Бог дзіўны і літасцівы. Ты больш за ўсё прагнеш здароўя і асабістага шчасьця. Ён моцны, каб даць табе гэта, але ты слабая, каб узяць. І вось Госпад бярэ тваю слабасць і як самы лепшы Настаўнік навучае цябе выдабываць каштоўнае з нікчэмнага – Ягоную сілу, з тваёй слабасці. І поспех гэтай справы ляжыць праз спазнанне малітвы Госпада ў Гефсіманіі.

P.S. В общем, о своем понимании смысла страданий надо писать проще (без выкрунтасов) и доступнее. Но эта запись ниразу не планировалась и не обдумывалась, она была написана быстро, в стиле фрирайтинга. Возможно, кому-то и она будет полезна. 

Thursday, June 21, 2012

О вере в Бога

Не так давно приняла участие в межконфессиональном опросе на тему веры\неверия в Бога, который заставил меня вспомнить свои первые дни христианства, свои тогдашние чувствования и состояние сердца, проанализировать сегодняшнее.  Пришла к выводу, что сегодня я стала опытнее, спокойнее и начитаннее в Слове Божьем, но утратила "первую любовь", т.е. состояние преданности Христу во всем, стремление во всем искать Божий путь и его понимание ситуации. И главное, это желание сердца постоянно познавать Бога, узнавать о Нем новое в молитве, в размышлении над Писаниями, даже в общении с близкими по духу людьми. Вот это утеряно. Многое делается по обыкновению, по привычке.  Подумала, вспомнила, проанализировала, пришла к выводу, что самыми счастливыми периодами своей жизни я могу назвать только те, когда я была максимально открытой Богу. В общем, надо возвращаться. 

возвращение домой
Vytautas Laisonas "Возвращение странника".

Если кому интересно, далее публикую и сам опрос с ответами.

Monday, June 11, 2012

Некалькі нацюрмортаў Марка Шагала

натюрмор марк шагал
Марк Шагал "Гладыёлусы" 1967 г.
З гэтага нацюрморта пачалася мая закаханасць у творчасць Марка Шагала. Нават і не ведаю, што тады зачапіла ў малюнку. Хіба што спалучэнне празрыстага сіняга з чырвоным і белым, як спалучэнне ўпэўненага спакою (сіні) з надзеяй і каханнем (белы і чырвоны).  Ці звядзенне ў адным малюнку ўсяго, што так вабіла мяне ў тыя часы. Дарога, што не толькі вызначае жыццёвы шлях, але і пра надзею кажа, пра існаванне наперадзе нечага новага, яшчэ не адкрытага. Утульныя дамкі - прытулак, цеплыня, адпачынак, пэўная ахова. Конік - верны і блізкі сябар, ён і плячо спіну па сяброўску падставіць у цяжкія хвіліны, і сагрэе зімой ці позняй восенню.  Маці з дзіцём - пяшчота і падтрымка, сям'я і каханне, існаванне поруч некага блізкага і раднога, НЕадзінота. Наверсе малюнка лунае маленькі анёл, пасланец Божы, які выконвае місію звышнатуральнай аховы і клопату аб усім стварэнні. Такім чынам я дадумвала сюжэт карціны. Разумею, што мае тлумачэнні далёкія ад кананічных мастацказнаўчых, аднак, кожны з нас мае права на пэўную інтэрпрэтацыю мастацкіх твораў, калі тыя ў нечым моцна захапляюць яго.

Saturday, June 2, 2012

Преодоление

преодоление
Немного с опозданием пишу о книге белорусского журналиста и писателя Александра Томковича "Преодоление". Двенадцать историй о жизни людей с инвалидностью, рассказанных ими в форме интервью или небольшого эссе. Совершенно разные судьбы, объединенные не столько наличием физической ограниченности, сколько стремлением жить полноценно, активно и счастливо, вопреки достаточно жестким рамкам установленными различными заболеваниями, травмами и стереотипами общества.

В аннотации к книге написано о преодолении трагических поворотов судьбы и силе человеческого духа. В общем, если говорить кратко, то по-другому не скажешь. Очень многое в нашей жизни зависит не от степени сложности обстоятельств, а именно от силы характера и образа мышления. Либо ты принимаешь диктат обстоятельств и существуешь согласно предложенным ими правилам, либо отталкиваясь от них, находишь свое место в жизни. Это очень важно, найти свое место в жизни.